Vznik Kastálie

a289c69f3cb5bbb1bb9a93fd2276_base_optimal.jpg
Počátek KASTÁLIE - Školy Životních Nauk se vztahuje k roku 2002. Společná myšlenka svedla dohromady Árona a jeho "Duchovní rodiče" Elišku a Borise a výsledkem bylo zakoupení vesnické školy v Horním Bolíkově u Telče.
Plány a cíle KASTÁLIE byly však přerušeny nenadálou událostí, Boris těžce onemocněl a byl na dlouhá léta upoután na lůžko. Áron vyhověl požadavku Elišky a Borise, kteří dávno překročili věk 80 ti let a jejich přáním bylo dožít v klidu a tichosti v nádherném prostředí vesnické školy.
Jediným žákem KASTÁLIE se tedy stal na dlouhých 12 let sám Áron, který se učil od svých "Duchovních rodičů" a čerpal z bohaté školní knihovny.
 
 
 
Po roce 2012 se Borisův zdravotní stav natolik zhoršil, že bylo nutné umístění do léčebny dlouhodobě nemocných a o rok později se za ním do stejného zařízení přestěhovala jeho žena Eliška.
Áron se rozhodl, že budovu školy opraví a uvede do provozu. A tak se také stalo v  r. 2014 za vydatné a nezištné pomoci ze strany jeho "Duchovních rodičů" a jeho ženy Moniky Misabelky.
 
Tragické události z 11. září 2001 jsou důrazným upozorněním, že je třeba prohlubovat dialog mezi příslušníky různých náboženství a kulturních okruhů  ruku v ruce se sokratovským „ poznej sebe sama „ .
Prakticky to znamená, aby každý občan rozvíjel pozitivní vztah nejen ke své rodině, skupině, národu, ale šíře k celému světu a matce – přírodě.
Neopominutelné je i vědomí sounáležitosti s všepronikajícím Základem, který různé víry nazývají Bůh – Otec, Panna Maria, Ježíš Kristus, Alláh, Íšvara, Ráma, Krišna, Manitou atd..
Bylo by málo ostatní víry tolerovat, je třeba více, vést s jinověrci dialog, tak jak to např. činí na svých kongresech příslušníci Mezinárodní asociace pro náboženskou svobodu. Podobných ekumenicky orientovaných organizací je na světě celá řada a my hodláme s nimi vstupovat v kontakt.
 
Účelem Školy je pomoc strádajícím osobám.
Název Školy je odvozen od mýtické enklávy moudrých a o moudrost usilujících z románu Hermanna Hesseho Hra skleněných perel a zní KASTÁLIE.

Tento poslední a nejrozsáhlejší román H. Hesseho se stal epilogem a vyvrcholením celého jeho díla. Vyšel v době druhé světové války a „navzdory odporně se šklebící skutečnosti“ se zabývá Hesseho stálým tématem: problémem duchovního života v moderní době. Román líčí utopický budoucí svět, v němž se kulturní elita uzavře do vzdělanecké provincie a pěstuje vědění i kulturu jako hru. Tato hra však postrádá kontakty se skutečným životem, bez nichž ztrácí smysl a bez nichž nemůže existovat ani pravá duchovnost.

 
Úryvky z tohoto románu si můžete přečíst v rubrice 
Hermann Hesse. Hra se skleněnými perlami
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one