Život a dílo Borise a Elišky Merhautových

foto-osen-listya-klenovye.jpg
Život a dílo Borise a Elišky Merhautových 
 
PhDr. Eliška Merhautová a PhDr. Boris Merhaut přeložili světoznámou knihu od Chalíla Džibrána PROROK.

Oba vystudovali obory orientalistika, indologie a religionistika v Praze na Karlově univerzitě. Eliška i Boris pracovali dlouhá léta v Orientálním ústavu ČSAV.
Během dlouhého a velice plodného života nasbírali obrovské množství životních zkušeností, které předávají nejen jako vynikající překladatelé a propagátoři alternativního způsobu života. Eliška ráda vzpomíná na setkání s indickou ministerskou předsedkyní Indirou Gándhíovou a na svůj pobyt v této kouzelné zemi.
oris byl činný také jako novinář, psycholog, ekolog a publicista. Manželé Merhautovi prošli ve svém životě nespočtem rolí a zkušeností a dokázali načerpat neuvěřitelnou životní moudrost, která je jejich odkazem nám všem.

 
prorok.jpg
merhaut.jpg
PhDr. MERHAUT Boris - český indolog, ekolog, publicista
* 6. 1. 1924 Praha
Narodil se jako syn Rusky a českého lékaře - legionáře. Absolvoval francouzskou přípravku a čtyři ročníky Státního francouzského gymnázia v Praze. Po maturitě na českém reálném gymnáziu v Praze XIX během totálního nasazení studoval hindustánštinu. Roku 1945 se zapsal zároveň na lékařskou a filozofickou fakultu UK, ale po pěti semestrech medicínu opustil, aby se věnoval společenským vědám. Studoval psychologii, pedagogiku, knihovnictví, indologii a religionistiku.

Od roku 1954 pracoval v Orientálním ústavu ČSAV, odkud musel 1972 z politických důvodů odejít, zejména pro angažovanost v Celoakademickém výboru ROH, který vystupoval proti normalizační politice. Krátce působil v bytovém družstevnictví a 1974-76 nalezl uplatnění jako žurnalista ve Zdravotnických novinách. Po politicky motivované výpovědi pracoval až do odchodu do důchodu jako psycholog v oboru zdravotní výchova (alkoholismus, drogové závislosti, tabakismus, gerontologie). Jako člen Světové federace duševního zdraví pořádal na své chalupě v Budínku u Dobříše semináře a letní tábory jógy.

Po 1989 byl rehabilitován a znovu přijat do Syndikátu novinářů, kde se angažuje na poli mezinárodních styků a v Klubu ekologických novinářů. Působil jako tiskový mluvčí náměstka ministra zemědělství a byl redaktorem Zpravodaje alternativních zemědělců. Jako delegát ekologických iniciativ pracoval v komisi pro Chartu Země Ligy národů Severu pro ekologii a rozvoj. Je zakladatelem Nadace Zelené alternativy, kde se soustřeďuje nejenom na ekologickou výchovu, ale i na program vzdělávání ke kosmopolitismu, globálnímu občanství planety Země. Spolupracuje s Českým rozhlasem, kde realizuje programy Excerpta stanice Vltava, s Radiem Svobodná Evropa a s televizí.

D.-k.: (spoluaut.), D. Zbavitel a kol., Bozi, bráhmani, lidé. Čtyři tisíciletí hinduismu, Nakl. ČSAV, Praha 1964 [s E. Merhautovou, Od védů k bráhmanismu: 15-31, Učení hinduismu: 43-56], též rusky Bogi, brachmany i ljudi. Četyre tysjači let induizma, Nauka, Moskva 1969; (spoluaut., ed.), Jóga od staré Indie k dnešku. Sborník kolektivu autorů uspořádal, předmluvou, doslovem, vysvětlivkami a rejstříky opatřil B. Merhaut, Avicenum, Praha 1971, 232, 7 s.

PŘEKLADY: (spoluaut.), Pohádka o písni a jiné indické povídky, SNKL, Praha 1953: 173-184, 199-205, 233-236; John Ehle: Čas bubnů [z angl., pozn.], Mladá fronta, Praha 1970, 773 s.; (s E. Merhautovou), Chalíl Džibrán: Prorok [z angl.], Lyra pragensis, Praha 1973; (s E. Merhautovou), Chalíl Džibrán: Prorok. Zahrada prorokova [z angl., předmluva, doslov], Vyšehrad, Praha 1990, 1992, 1996, 140 s.; Onyx, Praha 1998, 166 s.

D.-č./sb.: Národnostní otázka v Indii, NO 8 (1953): 153; Francouzské kolonie v Indii, NO 9 (1954): 141-142; Nágsko, první "křesťanský" stát v Indické republice, Zprávy ČSO při ČSAV 6 (1965), 2: 36-38; Jóga pro všední den, NO 21 (1966): 4: 123; Documetary Films about the East, in: Unending Discoveries (Sborník UNESCO), Praha 1966: 160-165; Naši v cizině. (Beseda o pomoci rozvojovým zemím), Kulturní tvorba 5 (1967), 22: 4-5; Jazykové problémy v Indii, NO 23 (1968): 100-111; Indové opouštějí východní Afriku, Reportér 3 (1968), 18: 20-21; Indické prvky v ideologii amerických hippies, NO 24 (1969), 10: 299-301; Umění stárnout (v Orientě, zvláště v Číně), Svět práce 3 (1970), 42: 13; Hrozny hněvu dozrály. Cesar Chavez, gándhista v USA, Svět práce 4 (1971), 2: 9; Konflikt náboženství, morálky a sexu, in: Odvěké tabu a dnešní člověk, Avicenum, Praha 1971: 214-277; doslov, in: Karel Werner, Hathajóga, 2. vyd., Olympia, Praha 1971; doslov, in: André Van Lysebeth, Jóga, Olympia, Praha 1972, 3. vyd., Olympia, Praha 1984: 255-266; Jógové techniky při odvykání kouření, in: Jógová cvičení, sborník z konference České rehabilitační společnosti, Praha 1982: 84-88; Japonské proměny, Naší přírodou 10 (1990), 2: 20-21; Od ekotechniky k hlubinné ekologii, Alternativy pro Sever (1991), 1: 7; Hlubinná ekologie, Gemma (1991), 2: 20-22; Novohumanistická duchovní ekologie, Cesta 1 (1991), 6: 54-56; Etika "celé Země" jako základ ekologické výchovy, in: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života, UP, Olomouc 1993: 167-172; Přínos transpersonalistů ekologii a ekosofii, Unitář (Hradec Králové) 1 (1994), březen: 2; Chalíl Džibrán a ženy, Vitalita (1995), 8: 23; Tänzin Gjamccho, 14. dalajlama ekologický, Učitelské listy (1996), 6: 10-11.

PŘEKLADY: (z urdštiny), Muhammad Safdar: Ať zvítězí světový mír! NO 8 (1953): 14; (z hindštiny), Prémčand: Boží bojovníci, NO 9 (1954), 1: 11-12; Z urdské poezie. Ahmad Nadím Kásimí: První noc odloučení, Kaifí: Ty, NO 14 (1959): 66; (z angl.), Svámí Vivékánanda: Výroky, NO 18 (1963): 18-19; Rámakrišna: Vesmírné evangelium Doba 1 (1969), 34: 20; (z hindštiny), Prémčand: Rakev, NO 29 (1974): 318-320.

L.: Marie Haisová: Přátelský vesmír? (Rozhovor s publicistou, transpersonálním ekologem a filosofem), Lidové noviny 30. 5. 1992; Dobříšské zamyšlení ekosofa, Prostor 7 (1993), 26: 34-40; Alena Pávková: Život je nádherné dobrodružství, Nika (1993), 10: 10; Jitka Rubešová: Smysl nemoci. Nejen mír v duši, Regena (1993), 11: 4-5; Jan Činčera: Ústup od Moskvy. (Rozhovor s B. Merhautem o hlubinné ekologii), Pecka (1993), 11: 12-14; S. M. Blumfeld: Eko-šaman. Cesta Borise Merhauta, Mana, léto 1995: 37-44; Miloslav Frýdl: Lidí je příliš mnoho. (Rozhovor s hlubinným ekologem a filosofem), Zemské noviny 18. 4. 1997, příl. Náš domov, s. ix.
(A)
 

 
PhDr. MERHAUTOVÁ Eliška - česká indoložka
* 28. 9. 1922 Strážnice
Studovala indologii u prof. V. Lesného a srovnávací vědu náboženskou u prof. O. Pertolda v letech 1948-52 na Univerzitě Karlově; po promoci nastoupila jako knihovnice do Orientálního ústavu, kde setrvala do roku 1984. Pracovala současně v knihovně i v oboru indologie. V roce 1962 absolvovala studijní pobyt v Indii. Zabývala se neortodoxními indickými náboženskými směry, indickou etnografií a kulturou, psala o nich a přednášela. Překládala z indické náboženské a lidové tvorby a z díla libanonského spisovatele Chalíla Džibrána. Je autorkou hesel v Příručním slovníku naučném, Slovníku spisovatelů Asie a Afriky a v Encyklopedii spisovateľov sveta.

D.-k: (spoluaut.), D. Zbavitel a kol., Bozi, bráhmani, lidé. Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha 1964: 15-31; (s B. Merhautem), 102-123, 241-242, 247-249; (spoluaut.), Bozi a lidé, Praha 1966: 136-143; (spoluaut.), Juliana A. Fialová a kol., Mezinárodní kuchařka, Praha 1967, 1975, 1980, 284 s; (spoluaut.), Juliana A. Fialová a kol., Medzinárodná kuchárka, Bratislava 1967, 1975, 1980, 279 s; Pákistán, Indie, Ceylon, in: Album pro zeměpis v šesté třídě ZDŠ, Praha 1967 [+ gramofonové desky]; (spoluaut.), Odvěké tabu a dnešní člověk, Praha 1971: 70-87, (s L. Hájkem), ibid.: 99-115; (spoluaut.), Moudrost a umění starých Indů, Praha 1971: 143-147, 284-299; Prameny života, Praha 1982: 201-209, 227-246, 260-272; 2. rozš. vyd., Duchovní prameny života, Praha 1997: 249-257, 276-297, 312-325; (spoluaut., s kol.), Bohové s lotosovýma očima, Praha 1986: 15-30, 31-69, 145-195, 363-393; (spoluaut.), Indie - bohové a lidé, Brno 1997: 15-28.

PŘEKLADY: (s B. Merhautem), Chalíl Džibrán: Prorok. Zahrada prorokova, Praha 1990, 1992, 1996, 140 s.; Praha 1998, 166 s.; Dž. Krišnamúrti, David Bohm: O budoucnosti lidstva. Rozhovory, Pragma, Praha 1992, 94 s.; Indická ministerská předsedkyně Indira Gándhíová, Praha 1972, 16 s.; Chalíl Džibrán: Bohové Země, Praha 1996, 46 s.; Chalíl Džibrán: Písek a pěna, Vyšehrad, Praha 1998, 93 s.

POHÁDKOVÉ LÍSTEČKY (PL) - nakl. Orbis (11-13/1974) a Panorama, Praha: Zbabělý tygr a chytrá žena. Kašmírská pohádka, PL 11/1974, 5 s.; Ošizený džin. Kašmírská pohádka, PL 12/1974, 5s.; Ou! a Au! Kašmírská pohádka. PL 13/1974, 4 s.; Placičkový žebrák. Jihoindická pohádka, PL 34/1980, 6 s.; Paní osmi lodí. Západoindická pohádka, PL 36/1980, 7 s.; Nefritový hmoždíř. Čínská pohádka, PL 37/1981, 6 s.; Krásná bojovnice. Indická pohádka, PL 38/1981, 7 s.; Princezka Peperonka. Paňdžábská pohádka, PL 43/1983, 7 s.; Jak se Dhruva stal hvězdou. Staroindická pohádka, PL 44/1983, 6 s.; Svět siláků. Indická pohádka, PL 45/1983, 7 s.; Princezna Pětikvítek. Paňdžábská pohádka, PL 47/1983, 7 s.; Tkadlec jménem Fátih Chán. Kašmírská pohádka, PL 48/1984, 7 s.; Zázračný strom. Západoindická pohádka, PL 49/1984, 6 s.; Napálený obr. Kašmírská pohádka, PL 50/1985, 6 s.; Hadí ocásek. Čínská pohádka, PL 51/1985, 6 s.; Chytrý jelínek a krokodýli. Indonéská pohádka, PL 52/1985, 6 s.; Dva bratři. Kašmírská pohádka, PL 54/1986, 6 s.; Spící štěstí. Indická pohádka, PL 55/1986, 7 s.; O dívce s košíkem. Japonská pohádka, PL 56/1987, 6 s.; Zvědavý beránek. Indická pohádka, PL 57/1987, 6 s.; Jak jelínek rybařil. Indonéská pohádka, PL 58/1987, 7 s.; Kouzelný prsten. Paňdžábská pohádka, PL 63/1989, 7 s.; Obtížný přítel. Kašmírská pohádka, PL 64/1989, 7 s.

D.-č./sb.: Lovci lebek v Indii, NO 8 (1953), 7: 107-108; Indická kuchyně, NO 13 (1958), 6: 117-118; Hinduismus, NO 15 (1960), 3: 66-67; Šiva, ibid., 4: 92-93; Tančící Šiva, ibid., 5: 117-118; Višnu, ibid., 7: 164-166; Perla himálajského podhůří, NO 19 (1964), 1: 9-10; Verrier Elwin and the Aboriginals of India, NOB 4 (1965), 2: 37-39; Góndové a Verrier Elwin, NO 20 (1965), 8: 232-233; Indické rágy, ibid., 10: 296-297; Vpád rovin do Himálaje, NO 21 (1966), 8: 248-250; Ďábelské ostrovy mění tvář, NO 22 (1967), 7: 208-211; A Visit to the Khasis, NOB 7 (1968), 4: 107-111; Setkání s Khásíji, NO 23 (1968), 4: 112-116; Oráonské dobrodružství, NO 24 (1969), 9: 281-286; Zajímavosti o indickém stolování. Indické svátky, slavnosti a tradiční jídla, in: J. Roubíček, Indická kuchyně, Merkur, Praha 1969: 21-26; Védský drakobijce a jeho svět, NO 25 (1970), 3: 74-76; Náboženství védské a bráhmanismus, Věda a technika mládeži 6/1970: 204-205; Hinduismus, Věda a technika mládeži 7/1970: 238-239; Askeze mocnější než bohové, NO 26 (1971), 4-5: 117-119; Rebelující Mizové, NO 27 (1972), 4: 115-119; Mizské zkazky, ibid., 7: 202-205; Indická hudba, Hudební rozhledy 7 (1972), 72/XXV: 314-315; Védský nápoj nesmrtelnosti, NO 28 (1973), 3: 72-74; Tančí Nágové, ibid., 4: 124-125; Symbolická řeč rukou, ibid., 8: 242; Sikkim - království kardamomu a orchidejí, NO 29 (1974), 2: 59-62; Indická výživa a zelená revoluce, ibid., 7: 197-199; Taneční drama kathakali, ibid., 9: 263-266; Problémy výživy v Indii, Výživa lidu 8/1974: 118-119; Problematika hinduistické etiky, NO 30 (1975), 8: 250-253; Taneční soubor Kalákšétra, ibid., 10: 304-306; Účes v Indii, NO 31 (1976), 9: 280-284; Džagadíš Čandra Bose a svět rostlin, ibid., 10: 308-310; Tance zvané manípurí, NO 32 (1977), 1: 8-13; Pársové, indičtí vyznavači ohně, NO 33 (1978), 7: 210-213; Sikhové - bojové bratrstvo, NO 34 (1979), 8: 249-252; Zlatý chrám sikhů, ibid., 10: 300-302; Indické kmeny a jejich budoucnost, NO 35 (1980), 1: 9-12; Odíssí - klasický tanec uríských chrámů, ibid., 2: 57-58; Indické loutkové divadlo, ibid., 5: 136-138; Problém indického filmu: líbat se či nelíbat? ibid., 9: 272-273; Vzpomínky na Indii, Gramorevue 8/1981; Indická hudba v Praze, NO 37 (1982), 4: 118-119; Svět stvořený obětí, ibid., 8: 244-246; Odraz historie v bengálských mýtech, NO 39 (1984), 5: 150-152; Posvátná Ganga, NO 43 (1988), 10: 306-308; Indický tygr, NO 45 (1990), 4: 123-124.

PŘEKLADY: Drakova milenka; Náčelník Sibura a dívka Dari; Zlá Hmujčukčurudini; Krásná Čóngmóji a Hrangčhuana, Svět v obrazech 49/1972: 20-21. Tygr, bráhman a šakal. Paňdžábská pohádka, NO 33 (1978), 3: 91-92.

BIBLIOGRAFICKÉ PŘEHLEDY: Přehled českých knižních publikací o Orientě 1952-53, NO 9 (1954): 16, 32; Přehled českých knižních publikací o Orientě 1954, NO 10 (1955): 16; Přehled českých knižních publikací o Orientě
 

 
indicke-pohadky-a-bajky-88969.jpg
bez názvu.png
266286_img308.jpg
prorok1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one